phim sex

Được lão sếp thưởng cho con cu vô bím khi làm việc có hiệu quả Guo TongTong, nàng, nàng thì ôm chặt lấy lão sếp, gần 10 phút sau thì 2 đứa mới đi tắm. Lên lại giường nàng ôm lão sếp rồi hỏi: Anh không phải người đầu tiên của em, anh không ghen à? lão sếp: Nếu là anh của trước đây, phim xxx anh sẽ ghen, nhưng bây giờ thì không. Anh yêu em và chỉ cần em yêu anh là đủ. Còn chuyện em quan hệ với ai không làm ảnh hưởng chuyện anh yêu em. lão sếp và nàng nằm yên một lúc rồi lão sếp tiếp: Nhưng anh hỏi em cái này, em làm tình với bao…